۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۰۱۲

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۰۱۲

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۳۰۸

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۳۱۵

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۳۵۰

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۳۵۹۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۴۵۰

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۵۱۲

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۶۱۶

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۷۱۷

2015/07/18

عملیات نصب سوله . . . ( گزارش تصویری طرح توسعه ۳ )

2015/06/16

تلاش ، توسعه ، شکوفایی … (گزارش تصویری طرح توسعه ۲)

  آنچه می بینیم تلاش های شبانه روزی است برای تحقق اهداف طرح توسعه …        
2015/06/16

تصاویر کارخانه (۱)

 
2015/04/30

پایان عملیات ساختمانی ( گزارش تصویری طرح توسعه ۴ )

به لطف الهی در زمستان ۹۴ عملیات ساختمانی طرح توسعه پایان یافت.