یک مزیت عالی در معامله با شرکت الیاف سیمرغ، مشتری مداری است. احساس رضایت مشتریان ما بالاترین سرمایه است.

2019/03/10

مشتری مداری؛ کیفیت در فروش!

یک مزیت عالی در معامله با شرکت الیاف سیمرغ، مشتری مداری است. احساس رضایت مشتریان ما بالاترین سرمایه است.
2019/02/13
شفاف الیاف سیمرغ

شفافیت؛ راه مباره با فساد اقتصادی

با توجه به اصلاح ساختار های اقتصادی و حرکت به سوی شفافیت بیشتر، امید آن می رود که هرچه زودتر شاهد شکوفایی بخش اقتصادی کشور باشیم.
2015/08/13

الیاف سیمرغ ؛ واحد نمونه صنعتی سال ۹۴

طی مراسمی که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار گردید از شرکت الیاف سیمرغ به عنوان واحد نمونه سال ۹۴ تقدیر به عمل آمد.
2015/07/18

عملیات نصب سوله . . . ( گزارش تصویری طرح توسعه ۳ )