از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد که مشخصات خود را صرفا با پیامک به شماره ۱۰۰۰۳۰۰۰۱۰۳۰ ارسال نمایند.

مشخصات مورد نیاز:
۱٫نام و نام خانوادگی ۲٫نام پدر ۳٫تاریخ تولد ۴٫تحصیلات ۵٫کد ملی ۶٫آدرس

شرایط ثبت نام:
آقایان سن کمتر از ۳۰ سال و دیپلم
خانم ها سن کمتر از ۴۵ سال و سکونت در گناباد

2019/04/11

استخدام در شرکت الیاف سیمرغ گناباد

از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد که مشخصات خود را صرفا با پیامک به شماره ۱۰۰۰۳۰۰۰۱۰۳۰ ارسال نمایند. مشخصات مورد نیاز: ۱٫نام و نام خانوادگی […]