سالی که گذشت برای فعالان صنعت خصوصا صنایع مرتبط با محصولات پتروشیمی، سال بسیار سختی بود. (هرچند در سالهای اخیر نیز کم و بیش اینگونه بوده)
اما با توجه به آنچه در سال ۹۷ بر صنعت کشور گذشت می توان به صراحت اعتراف کرد که سوء مدیریت داخلی(دولتی) از یک طرف و عدم خود باوری در سطوح بالای مدیریت (دولت) باعث تکثیر مشکلات می گردد. در مقابل، مدیران بخش های خصوصی از همه ظرفیت های موجود برای رفع مشکل استفاده می کنند.
مدیریت پرتلاش و تکیه بر توان داخلی راه برون رفت صنایع کشور در سال ۹۸ خواهد بود.
با آرزوی شکوفایی بخش های مختلف کشور

2019/03/13

سال ۹۸ و چشم انداز صنعت

سالی که گذشت برای فعالان صنعت خصوصا صنایع مرتبط با محصولات پتروشیمی، سال بسیار سختی بود. (هرچند در سالهای اخیر نیز کم و بیش اینگونه بوده) […]