طی مراسمی که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار گردید از شرکت الیاف سیمرغ به عنوان واحد نمونه سال ۹۴ تقدیر به عمل آمد.

02

2015/08/13

الیاف سیمرغ ؛ واحد نمونه صنعتی سال ۹۴

طی مراسمی که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار گردید از شرکت الیاف سیمرغ به عنوان واحد نمونه سال ۹۴ تقدیر به عمل آمد.
2015/07/18

عملیات نصب سوله . . . ( گزارش تصویری طرح توسعه ۳ )

2015/04/30

پایان عملیات ساختمانی ( گزارش تصویری طرح توسعه ۴ )

به لطف الهی در زمستان ۹۴ عملیات ساختمانی طرح توسعه پایان یافت.            
2015/04/19

آغاز عملیات ساختمانی ( گزارش تصویری طرح توسعه ۱)

در راستای نیل به اهداف عالی اقتصاد مقاومتی ، فاز اول عملیات ساختمانی طرح توسعه شرکت آغاز شد.