دانلود استاندارد

این استاندارد با شماره ۲۹۷۲ انتشار یافته است.

ان شااله شرکت الیاف سیمرغ بزودی مهر استاندارد ایران را دریافت خواهد کرد.

دریافت متن استاندارد ۲۹۷۲ کیسه های پلی الفین

2015/05/22

استاندارد کیسه های پلی پروپیلن

این استاندارد با شماره ۲۹۷۲ انتشار یافته است. ان شااله شرکت الیاف سیمرغ بزودی مهر استاندارد ایران را دریافت خواهد کرد. دریافت متن استاندارد ۲۹۷۲ کیسه […]