این استاندارد با شماره ۲۹۷۲ انتشار یافته است.

ان شااله شرکت الیاف سیمرغ بزودی مهر استاندارد ایران را دریافت خواهد کرد.

دریافت متن استاندارد ۲۹۷۲ کیسه های پلی الفین

2015/05/22

استاندارد کیسه های پلی پروپیلن

این استاندارد با شماره ۲۹۷۲ انتشار یافته است. ان شااله شرکت الیاف سیمرغ بزودی مهر استاندارد ایران را دریافت خواهد کرد. دریافت متن استاندارد ۲۹۷۲ کیسه […]
2015/04/16

آموزش استفاده از کپسول های آتش نشانی

دوره آموزشی کار با کپسول های آتش نشانی و توضیحات تکمیلی آن برای کارگران در هر سه شیفت برگزار گردید.