۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۰۱۲

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۰۱۲

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۳۰۸

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۳۱۵

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۳۵۰

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۳۵۹۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۴۵۰

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۵۱۲

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۶۱۶

۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۱۰۷۱۷

2015/07/18

عملیات نصب سوله . . . ( گزارش تصویری طرح توسعه ۳ )

2015/06/16

تلاش ، توسعه ، شکوفایی … (گزارش تصویری طرح توسعه ۲)

  آنچه می بینیم تلاش های شبانه روزی است برای تحقق اهداف طرح توسعه …        
2015/05/22

استاندارد کیسه های پلی پروپیلن

این استاندارد با شماره ۲۹۷۲ انتشار یافته است. ان شااله شرکت الیاف سیمرغ بزودی مهر استاندارد ایران را دریافت خواهد کرد. دریافت متن استاندارد ۲۹۷۲ کیسه […]