2015/04/16

آموزش استفاده از کپسول های آتش نشانی

دوره آموزشی کار با کپسول های آتش نشانی و توضیحات تکمیلی آن برای کارگران در هر سه شیفت برگزار گردید.